Ontwerpen
De basis van een tuin is een goed ontwerp! Na inventarisatie van de bestaande situatie én de wensen en eisen van de opdrachtgever ontstaat een ontwerp dat is afgestemd op het gebouw én de gebruiker. Met de mogelijkheid de tuininrichting aan te vullen tot de gewenste detaillering. De decoratieve waarde is bij ons een belangrijk aspect van een tuinontwerp. Een tuin moet meer zijn dan een grasveldje en beplanting.
Wilt u een nieuwe tuin aanleggen of wilt u een bestaande tuin ingrijpend aanpassen dan is een goed plan onontbeerlijk.